ÅTER

    

      Fram till ett par år in på tvåtusentalet skickade

      man in sitt manus utskrivet på papper och fick 

     tillbaka det med en Tyvärrlapp. Här är ett urval 

                          från en tjock bunt.